ข้อมูลยาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Ranitidine tablet 150 mg


ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย

รานิทิดีน 150 มิลลิกรัม   Click to listen highlighted text! ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย รานิทิดีน 150 มิลลิกรัม


ข้อบ่งใช้

1.ใช้ป้องกันหรือรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และอาการแสบร้อนกลางอกจากหลอดอาหารอักเสบเนื่องจากกรดไหลย้อน

2.ใช้รักษาอาการจุกเสียดท้อง แน่นท้องหลังรับประทานอาหารเนื่องจากอาหารไม่ย่อยและมีกรดมากเกิน และรักษาการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปในกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน (Zollinger-Ellison syndrome)   Click to listen highlighted text! ข้อบ่งใช้ 1.ใช้ป้องกันหรือรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และอาการแสบร้อนกลางอกจากหลอดอาหารอักเสบเนื่องจากกรดไหลย้อน 2.ใช้รักษาอาการจุกเสียดท้อง แน่นท้องหลังรับประทานอาหารเนื่องจากอาหารไม่ย่อยและมีกรดมากเกิน และรักษาการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปในกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน (Zollinger-Ellison syndrome)


ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 

1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.ระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร

3.ระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรง   Click to listen highlighted text! ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง  1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้ 2.ระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร 3.ระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรง


คำแนะนำในการใช้ยา 

-   Click to listen highlighted text! คำแนะนำในการใช้ยา  -   


อาการไม่พึงประสงค์ 

ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ปวดหัว

หากได้รับยานี้แล้วเกิดอาการหัวใจเต้นช้า ควรหยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที   Click to listen highlighted text! อาการไม่พึงประสงค์  ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ปวดหัว หากได้รับยานี้แล้วเกิดอาการหัวใจเต้นช้า ควรหยุดยาและกลับมาพบแพทย์ทันที   


การเก็บรักษายา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง   Click to listen highlighted text! การเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง


  ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร


ที่มาของข้อมูล: นริสา ตัณฑัยย์, พาขวัญ ปุณณุปูรต, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ผุสดี ปุจฉาการ, นิติ โอสิริสกุล, ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ. ข้อมูลยาประชาชน : ฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ; 2561.   Click to listen highlighted text! ที่มาของข้อมูล: นริสา ตัณฑัยย์, พาขวัญ ปุณณุปูรต, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ผุสดี ปุจฉาการ, นิติ โอสิริสกุล, ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ. ข้อมูลยาประชาชน : ฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ; 2561.     


ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสำรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับฉลากยาออนไลน์ (กดเพื่อตอบแบบสำรวจ)

Click to listen highlighted text!