ข้อมูลยาสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Rifampicin tablet 300 mg (GPO)


ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย

ไรแฟมพิซิน 300 มิลลิกรัม   Click to listen highlighted text! ชื่อสามัญทางยาภาษาไทย ไรแฟมพิซิน 300 มิลลิกรัม


ข้อบ่งใช้

ยาต้านวัณโรค   Click to listen highlighted text! ข้อบ่งใช้ ยาต้านวัณโรค


ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง 

1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2. ห้ามใช้ยานี้คู่กับยาต้านเรโทรไวรัส ยาต้านเชื้อรา    Click to listen highlighted text! ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง  1.ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้ 2. ห้ามใช้ยานี้คู่กับยาต้านเรโทรไวรัส ยาต้านเชื้อรา 


คำแนะนำในการใช้ยา 

-ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ต้องแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

-ผู้ป่วยห้ามหยุดยานี้เองแม้ว่าจะอาการจะดีขึ้นหรือหายแล้วก็ตาม

-ยานี้มีอันตรกิริยากับยาหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาอื่นร่วมด้วยทุกครั้ง

-หลังจากรับประทานยาไปแล้ว สารคัดหลั่งจากร่างกายอาจเปลี่ยนเป็นสีส้ม หรือสีแดง เช่น ปัสสาวะ น้ำตา น้ำลาย อุจจาระ แต่อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหยุดยา    Click to listen highlighted text! คำแนะนำในการใช้ยา  -ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ต้องแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด -ผู้ป่วยห้ามหยุดยานี้เองแม้ว่าจะอาการจะดีขึ้นหรือหายแล้วก็ตาม -ยานี้มีอันตรกิริยากับยาหลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาอื่นร่วมด้วยทุกครั้ง -หลังจากรับประทานยาไปแล้ว สารคัดหลั่งจากร่างกายอาจเปลี่ยนเป็นสีส้ม หรือสีแดง เช่น ปัสสาวะ น้ำตา น้ำลาย อุจจาระ แต่อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหยุดยา    


อาการไม่พึงประสงค์ 

ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเกิดขึ้น   Click to listen highlighted text! อาการไม่พึงประสงค์  ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเกิดขึ้น   


การเก็บรักษายา

ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส   Click to listen highlighted text! การเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส


  ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร   Click to listen highlighted text! ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลยาสำหรับให้ประชาชนใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร


Rifampicin. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2020 Dec 3]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view..   Click to listen highlighted text! Rifampicin. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2020 [cited 2020 Dec 3]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view..   


ขอความกรุณาผู้ใช้บริการตอบแบบสำรวจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับฉลากยาออนไลน์ (กดเพื่อตอบแบบสำรวจ)

Click to listen highlighted text!